MEDIÁCIA SPOROV

Mediácia sporov Nachádzate sa v situácii, keď váš spor s protistranou už neviete riešiť sami a zvažujete podanie na súd?

Zvážte, či využitie mediátora nebude váš spor lepším riešením.
Platia nasledujúce okolnosti aj pre vás a pre váš spor?

Prečo radšej mediátor ako súd? »
Budete sa smiať z dlhých súdnych sporov, pokiaľ si zavoláte na pomoc mediátora.
Poznáte ten príbeh, ktorý je u nás na Slovensku tak častý: súdili sa dlhé roky, medzitým sa zmenili podmienky a spravodlivosť už nemôže nahradiť roky stratené frustráciou dlhým súdnym sporom. Obzvlášť ťažké je to pri súdnych sporoch ohľadne starostlivosti o maloleté deti po rozvode. Trauma, ktorá zasahuje aj malé deti, čakanie na rozhodnutie súdu, ktoré je zriedkavo prospešné pre obe strany. Nepríjemnosti pri „pretriasaní“ súkromných vecí pred verejným súdom. Aj preto veľa ľudí so súdmi otáľa, nesie si svoje krivdy a bojí sa za spravodlivosť bojovať.

Dovoľte preto, aby som vás oslovila s ponukou vyriešiť váš spor bez súdov a dlhých prieťahov formou mediácie. Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba, pomáha stranám vyriešiť svoj spor formou vzájomne výhodných a akceptovateľných riešení. Mediáciu ako legálny spôsob riešenia sporov upravuje zákon č. č. 420/2004 Z.z..

Ponúkam vám mediáciu v týchto sporoch:

OBČIANSKE 
SPORY

 • susedské konflikty alebo iné konflikty medzi dvoma občanmi
 • nezhody so starostom a občanmi
 • nezhody medzi štátnou inštitúciou a občanom
 • environmentálne spory
 • konflikty medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami
 • konflikty medzi žiakmi
 • konflikty v rámci pedagogického zboru

RODINNÉ 
SPORY

 • delenie majetku po rozvode manželov aj za trvania manželstva, ak bolo zrušené bezpodielové vlastníctvo manželov (vysporiadanie BSM)
 • vzťahy manželov pred rozvodom a po rozvode
 • úprava starostlivosti rodičov o deti po rozvode
 • konflikt medzi generáciami
 • manželský konflikt a vzťahy medzi partnermi
 • vzťahy medzi rodičmi a deťmi

SPORY MEDZI 
PODNIKATEĽMI

 • konflikty zo zmlúv obchodného charakteru
 • odberateľsko-dodávateľské spory
 • spotrebiteľské spory
 • konflikty medzi spoločníkmi spoločností

PRACOVNOPRÁVNE 
SPORY

 • konflikty vyplývajúce zo samotného pracovného sporu
 • konflikty vznikajúce pri ukončení pracovného sporu
 • personálne otázky
 • konflikty pri nedodržaní kolektívnych zmlúv

Spory, ktoré nie je možné riešiť mediáciou.

 • trestnoprávne spory – napr. krádež, ublíženie na zdraví, porušenie daňových zákonov
 • spory spojené so závislosťami na drogách a alkohole
 • spory súvisiace s hospodárskou a verejnou súťažou

Potrebuje pomôcť pri riešení vášho sporu? Tu je postup spolupráce.

Kontaktujte ma. Riešim všetky spory, ktoré je možné riešiť mediáciou, okrem sporov spotrebiteľských.
Nie ste si istí, či mediácia je vhodná forma riešenia sporu aj pre vás? Využite bezplatnú 15 minútovú konzultáciu, počas ktorej vám rada poskytnem ďalšie informácie a preberiem s vami možnosti a postup riešenia vášho sporu, aby to vyhovovalo vašim potrebám.
 1. krok - vyplňte kontaktný formulár alebo zavolajte na uvedené kontaktné telefónne číslo
 2. krok - do 24 hodín vás budem kontaktovať
 3. krok - počas konzultácie zdarma sa pýtajte
 4. krok – v prípade, že spolupráca bude prijateľná pre obe strany, pristúpime k prvým krokom mediačného procesu.
Nevzdávajte sa svojej výhody - možnosti ovplyvňovať výsledok riešenia sporu a dobrovoľne ju neprenechávajte tretej strane, najčastejšie sudcovi.

Potrebujete poradiť? Využite 15-minútovú bezplatnú konzultáciu a kontaktujte nás.

arrow

telefón: +421 903 692 208
© 2017, mediaciasporov.eu – všetky práva vyhradené